(1)
directores, L. Editorial. Revista CTS 2017, 12.