Malafouris, Lambros, University of Oxford, Reino Unido